zTec – Simpel. Tijd.

Het verzamelen van bedrijfsdata is een belangrijke onderdeel van het stuuren van Uw Bedrijf. Met onzere software kunt U uw aanwezigheidstijden, werkuuren en machienuuren online verzamelen en in verband leggen met projecten. U brengt de werkuuren en de kosten direkt in een calculatische samenhang met de recette van het project brengen. Daardoor kunt u de rendabiliteit van het project omvattend beoordelen.

Aanwezigheid

zTec Logo Één deel van het verzamelen van bedrijfsdata is het registreren van de aanwezigheid van uw medewerkers. De aanwezigheid is de tijd die uw medewerker aanwezig is en aan actueel taken en projecten werkt. Het is niet de tijd die werkelijk op het project verrekent wordt. Maar het dient als een basis van beschouwing van de productiviteit van uw medewerker. Daarmee is het een belangrijke onderdeel en is om deze reden in onzer systeem met uitgebreide functies opgenomen worden.

Projecttijden

zTec Logo De projecturen zijn de uren welke werkelijk voor enkele opdrachten verrekent kunnen worden. Deze tijd beïnvloed de loonkosten die voor het project te betalen zijn en de projectopbrengst vermindert. Het is de basis voor analyses van de rentabiliteit, van de projectplanning en van de projectverloop. Door het inscannen via een barcode, invoer aan het terminal of via de WebApp wordt de tijdrecord gestart en beëindigen. Wij vinden het belangrijk dat het gebruiken intuïtief en makkelijk is en daardoor het registreren van tijd zo weinig als mogelijk onderbreking in het alledaags leven brengt. Daarnaast is het belangrijk voor ons dat de productiviteit niet negatief beïnvloed wordt.